Bezpieczeństwo pożyczania

Związek Firm Pożyczkowych jest stowarzyszeniem, którego misją jest samoregulacja oraz egzekwowanie w praktyce wysokich standardów biznesowych i etycznych firm członkowskich. Członkowie ZFP, czyli pozabankowe instytucje udzielające szybkich mikropożyczek przez internet muszą przestrzegać kanonu dobrych praktyk, które uwzględniają interesy klientów firm pożyczkowych. ZFP stoi na straży przestrzegania owych praktyk.

Zalecenia ZFP w odniesieniu własnych członków, to:

 • zobowiązanie firm pożyczkowych do rzetelnego badania zdolności kredytowej klientów,
 • sprawdzania rejestru dłużników przed udzieleniem pożyczki,
 • publikowania na stronach internetowych wzorów umów oraz czytelnych tabel z kosztami pożyczek,
 • absolutny zakaz stosowania przez członków ukrytych opłat,
 • rygorystycznie przestrzeganie ochrony danych osobowych klientów oraz innych ustaw w zakresie działalności pożyczkowej,
 • zakaz stosowania bezzwrotnych opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielanie pożyczki,
 • zakaz stosowania reklam wprowadzających klientów w błąd.

Powyższy katalog dobrych praktyk firm pożyczkowych zrzeszonych w ZFP nie wyczerpuje pełnych zaleceń stowarzyszenia wobec swoich członków. Pełną listę można znaleźć na http://zfp.org.pl/statut.

Aktualna lista członków ZFP, to

:
 • NetCredit,
 • Kredito24.pl,
 • Vivus.pl,
 • SMS365.pl,
 • lendOn.pl,
 • viasms.pl,
 • MiniCredit,
 • Pozyczkomat.pl,
 • Pandamoney.pl
 • Kobetazkasa.pl,
 • InCredit.pl,
 • Zaimo,
 • Zaplo.pl,
 • Łatwykredyt.pl.

Związek Firm Pożyczkowych stoi na straży przestrzegania przez członków stowarzyszenia kanonu dobrych praktyk biznesowych, prowadzi również działania na rzecz klientów samych firm. ZFP stworzył zasady bezpiecznego pożyczania, których stosowanie w praktyce ustrzeże Cię przed wpadnięciem w pułapkę zadłużenia lub przed oszustami.

Zasady bezpiecznego pożyczania według ZFP:

 • Nie korzystaj z usług firm pożyczkowych, które stosują wysokie koszty za rozpatrzenie wniosku. Rzetelne firmy nie stosują przedpłat, prowizji i opłat za same rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki.
 • Nie podpisuj weksli, które zawierają niejasną deklarację wekslową (sposób wypełnienia weksla in blanco na wypadek braku spłaty pożyczki) lub zobowiązanie niewspółmierne do wnioskowanej kwoty pożyczki.
 • Nie podpisuj umowy o pożyczkę, jeśli przed jej zaciągnięciem nie znasz pełnych kosztów.
 • Nie pożyczaj na spłatę innych długów – łatwo jest popaść w pułapkę zadłużenia. Skontaktuj się lepiej z wierzycielem i negocjuj warunki zwrotu.
 • Sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej – poszukaj opinii o firmie w Internecie, na liście ostrzeżeń KNF lub zapytaj znajomych.
 • Jeżeli nie rozumiesz zapisów w umowie pożyczkowej – nie podpisuj jej.
 • Podczas spotkania z przedstawicielem firmy żądaj przedstawienia wszystkich ofert i obietnic na piśmie lub drogą e-mailową.
 • Porównuj oferty, szukaj dobrych firm – sprawdzaj aktualne rankingi w Internecie.
 • Spłacaj pożyczki zawsze w terminie – unikaj opóźnień w spłacie.
 • Korzystaj z usług sprawdzonych i renomowanych firm, a unikniesz przykrych niespodzianek.

Przykładowe koszty pożyczki w tym prowizje za nieterminową spłatę.

Kwota pożyczki Okres pożyczki Całkowity koszt Kwota do zwrotu RRSO Spóźnienie (ilość dni) Koszt za spóźnienie
Wonga.com 100,00 zł 15 dni 16,49 zł 116,49 zł 3972.8 % 7 dni bd
Vivus.pl 100,00 zł 15 dni 18,00 zł 118,00 zł 5512.1 % 7 dni 17,70 zł
Lendon 100,00 zł 15 dni 21,60 zł 121,60 zł 11561 % 5 dni 27,00 zł
Viasms 100,00 zł 15 dni 25,00 zł 125,00 zł 22711 % 7 dni 8,00 zł
Expres Kasa 100,00 zł 15 dni 25,00 zł 125,00 zł 22711 % 7 dni bd
Kredito24 300,00 zł 15 dni 50,00 zł 350,00 zł 4183 % 7 dni bd
OK Money 300,00 zł 15 dni 81,00 zł 381,00 zł 33465.30 % 30 dni 81 zł
Soho Credit 300,00 zł 15 dni 36,15 zł 336,15 zł 1493.50 % 7 dni 24,00 zł
Łatwy Kredyt 300,00 zł 15 dni 35,00 zł 335,00 zł 1367.10 % 7 dni 25,20 zł
Filarum.pl 300,00 zł 15 dni 46,48 zł 346,48 zł 3227.33 % 7 dni 45,00 zł

* RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) to stopa procentowa, która jest wyliczana zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. (Podstawa prawna: Dz. U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1081). Przykładowe RRSO przy kwocie pożyczki 100 zł dla 30 dni spłaty, z opłatą administracyjną w wysokości 30 zł, z oprocentowaniem 30%, wynosi 2334%. RRSO uwzględnia całkowity koszt pożyczki czyli 130 zł.

Opłaty dodatkowe

W przypadku braku terminowej spłaty należności, Pożyczkodawca kieruje do Pożyczkobiorcy powiadomienia informujące o aktualnym stanie zadłużenia. Opłata za każde z powiadomień wynosi w zależności od pożyczkodawcy od 20 zł do 100 złotych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie na stronie pożyczkodawcy.

Niespłacenie pożyczki, pomimo trzykrotnych powiadomień Pożyczkodawcy skutkować będzie przekazaniem danych klienta do bazy dłużników ERIF. Umieszczenie danych w bazie uniemożliwi skorzystanie z oferty pożyczkowej w przyszłości. W przypadku braku spłaty pożyczki, pomimo czterokrotnego powiadomienia klienta, Pożyczkodawcy przysługuje prawo przekazania odzyskania należnych wierzytelności wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe koszty związane z pożyczką mogą być naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty.Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia.